commissies

Bij USSR hebben we op dit moment vier verschillende commissies; dit zijn groepjes mensen die samen iets organiseren of een bepaalde taak uitvoeren. Hieronder lees je wat de verschillende commissies inhouden.

SoCo (Social Committee)

Als je het leuk vindt om activiteiten te organiseren is dit de commissie voor jou. Samen met vier of vijf andere leden organiseer elke maand een activiteit waar de andere leden aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld een Halloween movie night, kerstdiner, bowling avond en een weekendje weg.

ToCo (Tournament Committee)

Deze commissie plant en organiseert toernooien voor USSR leden (interne toernooien) en andere badmintonspelers (externe en open toernooien). Het interne toernooi vindt jaarlijks plaats in april, en het TU Delft toernooi is jaarlijks in juni. Ook worden er dooruit het jaar kleinere, vriendschappelijke toernooien georganiseerd.

MeCo (Media Committee)

Bij de media commissie vind je leden die het leuk vinden om foto’s en videos te maken, de website te bewerken, en posters en flyers te designen. Tijdens evenementen en activiteiten zorgt deze commissie ervoor dat alles vastgelegd wordt op beeld. Ook uiten deze commissieleden hun creativiteit bij het maken van promotiemateriaal.

KasCo (Kas Committee)

De KasCo is verantwoordelijk voor het controleren van de financiën. Deze commissie heeft daarom regelmatig contact met de penningmeester van het bestuur.

Heb je interesse in een van de commissies?

Mail naar board@unitedshuttles.nl of spreek een bestuurder aan in de sporthal.

NL